بازگشت

شرح وظایف:

·        پاسخگویی و پشتیبانی مصرف کنندگان فروشگاه های زنجیره ای در حوزه های فروش

·        ارجاع متقاضیان تبلیغاتی خریدهای اعتباری به فروشگاه های طرف قرارداد

·        پاسخگویی و پشتیبانی مصرف کنندگان طرح لیزینگ

·        پشتیبانی مصرف کنندگان شامل تماس های دوره ای با ایشان جهت ویزیت های دوره ای و نگهداری محصولات

شرایط احراز:

        سن: حداکثر 35 سال

جنسیت: آقا/خانم

        کارت پایان خدمت: الزامی

         سابقه کاری مرتبط: حداقل 5 سال

      مهارت های مورد نیاز:فن بیان بالا، روحیه تیمی، توانایی برقراری ارتباط با مشتری و حل تعارضات ، آشنا به مسائل بازاریابی و فروش، هوش هیجانی، مهارت متقاعدسازی مصرف کننده