بازگشت

شرح وظایف:

·        نظارت بر اجرای شاخص های ارزیابی عملکرد نیروهای فروشگاهی

·        تشکیل کمیته های بررسی بر عملکرد

·        بهره برداری از باشگاه فروشنده های نیروهای فروشگاهی

·        رفع مشکلات عملکردی نیروهای فروشگاهی

شرایط احراز:

سن: حداکثر 35 سال

جنسیت: آقا/خانم

کارت پایان خدمت: الزامی

سابقه کاری مرتبط: حداقل 5 سال

مهارت های مورد نیاز: آشنا به CRM، مسلط به فروش و بازاریابی، توانایی حل تعارضات، توانایی انجام مذاکرات با مشتریان، توانایی مشاوره و متقاعدسازی مشتری