بازگشت

شرح وظایف:

·        مدیریت فروشگاه های زیر مجموعه با هدف افزایش فروش

·        تحقق پلن های فروش، ارتباط موثر با مصرف کننده

·        آموزش نیروهای فروشگاهی، مرچندایز فروشگاه

·        مدیریت شکایات مصرف کنندگان

·         ارتباطات سازمانی جهت توسعه فروش، ارائه گزارش های عملکردی و...

شرایط احراز:

        سن: حداکثر 35 سال

جنسیت: آقا

        کارت پایان خدمت: الزامی

         سابقه کاری مرتبط: حداقل 5 سال

 مهارت های مورد نیاز: مسلط به فرآیندهای فروش و بازاریابی، قدرت حل مساله و تصمیم گیری ، قدرت گزارش دهی به مدیران ارشد، قدرت برنامه ریزی و سازماندهی فروشگاهها و نیروی انسانی