بازگشت

شرح شغل:

 انجام امور مربوط به راه اندازی و تجهیز فروشگاه

ارائه ایده های جدید در راستای ایجاد ذهنیت مطلوب در مشتریان

بکارگیری فناوریهای نوین، تجهیزات و تاسیسات پیشرفته که با معیارها و استانداردهای پذیرفته مطابقت دارد.

نظارت بر عملکرد صحیح تاسیسات مکانیکال و الکتریکال - سیستم‌های تهویه مطبوع - سیستم‌های برودتی و حرارتی - ایمنی - روشنایی و ...

ارائه گزارش مستمر

آشنا به کلیه فرآیندهای خرید و تدارکات و خدمات فروشگاهی

دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز :

آشنا به امور برنامه ریزی، توسعه و تجهیز، دکور ، راه اندازی .........

جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت