بازگشت

شرح وظایف:

• مدیریت و نظارت بر فروشگاه های زنجیره ای زیر مجموعه منطقه کاری جهت فروش محصولات 

• تحقق پلن های فروش

• مدیریت منابع انسانی فروشگاهی 

• توسعه بازار، مدیریت رقبا، مدیریت شرکای تجاری و بازاریابی منطقه ای

شرایط احراز:

     سن: حداکثر 40 سال

جنسیت: آقا

     کارت پایان خدمت: الزامی

     سابقه کاری مرتبط: حداقل 7 سال 

   مهارت های مورد نیاز: قدرت تعامل و روابط عمومی بالا، مسلط به قواعد بازاریابی، مهارت های مدیریتی ، تجزیه و تحلیل داده های آماری، شناسایی بازار هدف