بازگشت

شرح وظایف:

·        مسلط به طراحی، نظارت، پیگیری و اقدام برای دستورالعمل ها و روشهای کاری

·         تحقیقات مورد نیاز کسب و کار

·         تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های مرتبط

·          داشتن تفکر سیستمی

·          مسلط به تحقیق و تحلیل روند بازار ، جمعیتی ، برنامه زمانبندی قیمت ، محصولات رقیب و سایر اطلاعات مرتبط برای شکل دادن استراتژی های بازاریابی

شرایط احراز:

سن: حداکثر 40 سال

جنسیت: آقا/خانم

کارت پایان خدمت: الزامی

سابقه کاری مرتبط: حداقل 7 سال

مهارت های مورد نیاز: آشنایی با نمایشگاه های تجاری و انجمن های مشتری ، آشنایی با امورتبلیغات، قدرت حل مساله، مسلط به امور بازاریابی