بازگشت

شرح وظایف:

·        پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح شاخص ها

·        برنامه ریزی جهت مدیریت نیروهای فروشگاهی بر اساس شاخص های طراحی شده

·        تحقیق و توسعه درباره روش های ارزیابی عملکرد، طراحی و استقرار سیستم های ارزیابی عملکرد، تحلیل آماری و تجزیه تحلیل دیتا

·        تدوین شاخص های عملیاتی و ارزیابی عملکرد و طراحی سیستم پاداش

شرایط احراز:

سن: حداکثر 40 سال

جنسیت: آقا

کارت پایان خدمت: الزامی

سابقه کاری مرتبط: حداقل 7 سال

مهارت های مورد نیاز: آشنا با فرآیند مدیریت عملکرد (تدوین شاخص، اجرا)، آشنا با طرح طبقه بندی مشاغل و تهیه شرح شغل، آشنا به فرآیند های جذب و استخدام، آشنا به فرآیند جبران خدمات و توسعه کارمندان، توانایی حل مساله، تعاملات و ارتباطات اثربخش